برچسب: مواد آرایشی

حساسیت به مواد آرایشی

مجموعه: لوازم آرایشی       بروز واکنش‌های ناخوشایند پوستی نسبت به فرآورده‌های آرایشی، بستگی به وضعیت پوست و سیستم ایمنی بدن هر فردی دارد. شایع‌ترین واکنش‌های پوستی
Read More

مواد آرایشی ناخن

مجموعه: لوازم آرایشی مواد آرایشیناخن برای رنگ کردن ناخن، افزایش طول ناخن به طور مصنوعی و یا افزایش مقاومت ناخن به کار می روند. لاک ناخن باعث درماتیت
Read More