برچسب: پوست

حساسیت به مواد آرایشی

مجموعه: لوازم آرایشی       بروز واکنش‌های ناخوشایند پوستی نسبت به فرآورده‌های آرایشی، بستگی به وضعیت پوست و سیستم ایمنی بدن هر فردی دارد. شایع‌ترین واکنش‌های پوستی
Read More